Aleksander Kamiński - Born on 5th of September, 1981 in Puck.
Graduated from Feliks Nowowiejski Name's Music Academy in Bydgoszcz - clarinet class.
Is a co-founder and a member of Dziki Jazz Quartet, which has released it's first album in October 2009.
This album has been nominated for "Fryderyki 2010" in a category of Fonographic Jazz debut of the year and has became a winner of the championship
"Polish Melomans Awards of Polish Radio in a category: Improvised Music / Free Jazz / Yass"
Currently the band is working on their second album.
He cooperates with several formations such as: Contemporary Noise Sextet(he occurred as a special guest on their album Unaffected Though Flow
and together with them gave performance during the Open'er Festival 2009 in Gdynia),
and recently with Weronika Korthlas - the winner of Chances for Success TV programme (Special guest on her album "Na wiedno").
He is a former member of "Elljazz Big Band" and Jazz Bigband 75 in Youth Palace in Bydgoszcz.
Together with bands mentioned above, he gives concerts all over Poland and abroad in such countries as:
Japan (performance during Arabaki Rock Festival in 2010), Hungary, Slovakia, England, Scotland and Norway(Punkt Festiwal).
He actively participates on the 3city jazz stage.
Since 2007 he has been playing saxophones and clarinet in Music Theatre Orchestra in Gdynia.

Aleksander Kamiński - Urodzony 05.09.1981r.w Pucku.
Ukończył Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie klarnetu.
Jest współzałożycielem i członkiem kwartetu Dziki Jazz, który w październiku 2009r. wydał swój debiutancki krążek.
Album otrzymał nominację do nagrody "Fryderyki 2010" w kategorii Fonograficzny Jazzowy debiut roku oraz został laureatem konkursu
"Nagrody polskich melomanów" Listy Przebojów Programu III Polskiego Radia w kategorii Muzyka Improwizowana/Free Jazz/Yass.
Obecnie zespół jest w trakcie przygotowań do nagrania drugiego albumu.
Współpracuje z takimi formacjami jak Contemporary Noise Sextet(gosć specjalny na płycie Unaffected Thought Flow, występ na Open'er Festiwal 2009 w Gdyni)
oraz w ostatnim czasie z Weroniką Korthals laureatką programu "Szansa na Sukces"(gosć specjalny na płycie "Na Wiedno").
Był członkiem "Elljazz Big Band" oraz "Jazz Bigband 75" w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
Z wyżej wymienionymi formacjami aktywnie koncertuje w całej Polsce oraz ma na koncie występy w Japonii(Arabaki Rock Festiwal 2010)na Węgrzech,
Słowacji w Anglii i Szkocji oraz Norwegii(występ na festiwalu Punkt).
Bierze aktywny udział w życiu trójmiejskiej sceny jazzowej.
Od 2007 roku gra na saksofonach i klarnecie w orkiestrze Teatru Muzycznego w Gdyni.

Instruments: